• TA TE (!) TA TE
  • TH TH (!) TH TH
  • TI TIR (!) TI TIR
  • TIS TOO (!) TIS TOO
  • TOR TOU TOR TOU
  • TRA TRO TRA TRO
  • TRU TZ TRU TZ