• HA HAG (!) HA HAG
 • HALL HAM (!) HALL HAM
 • HAN HAR (!) HAN HAR
 • HAS HAZ (!) HAS HAZ
 • HEA HEG (!) HEA HEG
 • HEI HEN (!) HEI HEN
 • HER HEY (!) HER HEY
 • HIC HILL (!) HIC HILL
 • HIR HOG (!) HIR HOG
 • HOL HOM (!) HOL HOM
 • HON HOR (!) HON HOR
 • HOS HUG (!) HOS HUG
 • HUI HZ (!) HUI HZ