• Robert Leopold Robert Leopold
 • Roberti Ercole De Ferrara 1456 1496 Ferrara Roberti Ercole De Ferrara 1456 1496 Ferrara
 • Roberts David 1796 1864 London Roberts David 1796 1864 London
 • Roberts Tom 1856 1931 Roberts Tom 1856 1931
 • Robertson Arthur Robertson Arthur
 • Robertson Christina 1796 1854 Robertson Christina 1796 1854
 • Robertson James Robertson James
 • Robertson Suze Robertson Suze
 • Robie Jean Baptiste 1821 1910 Robie Jean Baptiste 1821 1910
 • Robinson Theodore 1852 1896 Robinson Theodore 1852 1896
 • Robusti Domenico 1560 1635 Robusti Domenico 1560 1635
 • Rochegrosse Georges Antoine Rochegrosse Georges Antoine
 • Rochussen Charles Kralingen 1814 Rotterdam 1894 Rochussen Charles Kralingen 1814 Rotterdam 1894
 • Rockwell Kent 1882 1971 Rockwell Kent 1882 1971
 • Rockwell Norman 1894 1978 Rockwell Norman 1894 1978
 • Rodakowski Henryk Rodakowski Henryk