• Lorenzetti Ambrogio Siena 1290 1348 Siena Lorenzetti Ambrogio Siena 1290 1348 Siena
  • Lorenzetti Pietro Siena 1280 1348 Siena Lorenzetti Pietro Siena 1280 1348 Siena
  • Lorenzo Di Bicci Firenze 1350 1427 Firenze Lorenzo Di Bicci Firenze 1350 1427 Firenze
  • Lorenzo Di Credi Firenze 1459 1537 Firenze Lorenzo Di Credi Firenze 1459 1537 Firenze
  • Lorenzo Di Niccolo Di Martino Act 1392 1412 Lorenzo Di Niccolo Di Martino Act 1392 1412
  • Lorenzo Monaco Lorenzo Monaco
  • Lorme Anthonie De Lorme Anthonie De
  • Lorrain Claude Chamagne 1600 1682 Roma Lorrain Claude Chamagne 1600 1682 Roma