• Niccolo Andrea Di Kress (!) Niccolo Andrea Di Kress
  • Niccolo Da Varallo Niccolo Da Varallo
  • Niccolo Di Segna 1298 1331 Niccolo Di Segna 1298 1331
  • Nicholson Ben Nicholson Ben
  • Nicolo Dell Abate Nicolo Dell Abate
  • Nieuland Willem Van Nieuland Willem Van
  • Nikitin Ivan Nikitin Ivan
  • Nikolajewitsch Nikolai Ge 1831 1894 Nikolajewitsch Nikolai Ge 1831 1894